Super Healthy Quick Salad with Avocado Belgian Endive – Vegan Recipe – Heghineh Cooking Show

42 Comments

Leave a Reply
  1. I just made this salad for dinner tonight. It was so fantastic! A hit with the whole family! Thank you, Heghineh! I can't wait to make it again!

  2. Yum!!! Heghineh, can you show us some delicious cold summer soups to make along with your amazing salads? Also, show of hands, who is dying to see Heghineh’s closet? Never seen a repeat dress!!

  3. Heghineh, this recipe looks amazing! I'm planning on making it tomorrow for lunch! So healthy, I love it! 😍 Grapefruit was something I stumbled across too abd have loved using it in recipes of mine since 😄 If you're interested, I have a Channel myself, and make vegan gf recipes too which I share on there if you'd like to see them 😘❤ Otherwise you're video was fantastic! Such a delicious healthy meal idea 🤩🤩

  4. Բեկ ջան ինչ համովն ես: Պատկերացնում եմ , ինչ համեղ ստացվեց Բեկի թաթիկներով խառնած: Ապրես Հեղինե ջան կփորձեմ հաստատ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  5. Վախ Բեկիկս, ինչ խելոք նստել ու ուշադիր հետևում ա մամաին։ Ապրես Հեղինե ջան, համեղ և օգտակար աղցան պատրաստեցիր։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *