10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ದೀಡೀರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ | instant breakfast recipe for kids | ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉತ್ತಪ್ಪ

6 Comments

Leave a Reply
  1. Super and Nice recipe Akka thank you
    Nimma creativity thinking ge nanna ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಕ್ಕ.
    ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು try madtidini
    Thanks Akka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *