மினி இட்லியும் அதிரடி தக்காளி சட்னியும்/BREAKFAST TIME WITH US/Sivakasi Samayal/Video – 688

21 Comments

Leave a Reply
  1. Love you so much aunty …love ur talk…i had lost ma mom before four year…i feel happy to see ur talk and always i will get a smile in my face when you talk..though I'm a vegetarian i watch all ur video just for you

  2. எப்போதும் செய்யும் இட்லியின் பின்னணியில் எவ்வளவு மலரும் நினைவுகள். ரசித்தேன் வாழ்த்துக்கள் அம்மா ஷீத்தல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *