गोबी मंचुरियन | Gobi Manchurian Recipe | Indo Chinese Recipe | madhurasrecipe

37 Comments

Leave a Reply
  1. मधुराजी
    तुम्ही दिलेल्या tips आणि पदार्थासाठी लागणाऱ्या वस्तूचे तुम्ही दिलेले प्रमाण हे अगदी योग्य असते की पदार्थ चवदार तर बनतोच पण त्याबरोबर त्याचा रंग , वास , look छान बनतो
    Thank you
    मला त्यामुळे स्वयंपाकाची आवड लागली

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *