कुरकुरीत डोसा | How to make Dosa | Crispy Dosa Recipe | Dosa Batter Recipe | MadhurasRecipe

25 Comments

Leave a Reply
  1. मधुरा आज मी क्रिस्पी डोसे केले,सगळ्यांना खूपच आवडले.मी नेहमी विकत पिठ आणत होते,आता घरीच पिठ तयार करणार.थँक्स मधुरा.खूप खूप थँक्स……

  2. मधुरा पुडाची वडी दाखवा ना ,ही रेशिपी नागपूर मध्ये खूप स्पेशल आहे तरी तुम्ही दाखवा…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *